فارسی
تماس با ما

آدرس : مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، پژوهشکده هوا خورشید، آزمایشگاه تست میدانی فتوولتایی

کد پستي: 9177948974

تلفن تماس: 38804400-051

فکس: 38804401-051

بازدید ها : 8069
 

ورود به بخش ها

turbine

انرژی بادی

طراحی، ساخت و تست

توربین های بادی

 

مشاهده بخش

 solar

 انرژی خورشیدی

طراحی، ساخت و تست

سیستم های خورشیدی

 مشاهده بخش

در رسانه ها

       

 

تماس با ما

تلفن:                  4400 3880 51 98+
فکس:                 4401 3880 51 98+
پست الکترونیک:    info@sari.um.ac.ir