windenergyheader

گروه شبیه سازی و کنترل

مجموعه فعالیتهای گروه شبیه سازی و کنترل

1-بارگذاری

2- اجزاء محدود

3- کنترل

 control1

 

یک نرم‌افزار جامع شبیه‌سازی توربین، که دربرگیرنده مدل نرم‌افزاری تمامی اجزای توربین می‌باشد، تهیه شده است تا بتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد قسمت‌های مختلف توربین و طراحی سیستم کنترلی از آن استفاده کرد. در این‌جا به صورت همزمان از قابلیت‌های نرم‌افزارهای Adams و Simulink بهره گرفته شده است. بدین صورت که مدل‌سازی اجزای دینامیکی توربین در نرم‌افزار Adams و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترلی و اجزای الکتریکی مانند ژنراتور در Simulink انجام شده است. لازم به ذکر است که برای افزای دقت نرم‌افزار و در نظر گرفتن تاثیرات ارتعاشات اجزای توربین، مدل پره‌ها و برج توربین به صورت انعطاف پذیر در نظر گرفته شده است.

 

نمونه­ای از تحلیلهای بارگذاری 

در شکل زیر نمونه­ای از نمودارهای نیرو و گشتاور که در طراحی توربین مورد تحلیل قرار میگیرد ارائه شده است.

 

control2

 

 

تحلیلهای تنش در نرم افزارهای تحلیلی Abaqus و Ansys انجام میشود. نمونه­ای از تحلیل تنش اجزاء اصلی توربین در شکل زیر ارائه شده است.

 

 control3

 

 

بازدید ها : 1614