windenergyheader

آزمایشگاه میدانی توربین بادی

 

آزمایشگاه میدانی پژوهشکده هواخورشید در سایت بادی بینالود (نیروگاه بادی بینالود)، در مختصات جغرافیایی 59° 23’ 26.71” شرقی و 35° 59’ 35.91” شمالی و در ارتفاع 1480 متر از سطح دریا واقع شده است. سایت بادی بینالود در جنوب ارتفاعات بینالود واقع شده است و دارای دالان بادی به طول 50 کیلومتر و عرض دهانه 7 کیلومتر می‌باشد. این دالان بادی به عنوان یکی از مستعدترین دالان‌های بادی در ایران به شمار می‌رود و دارای کلاس باد غالب II B می‌باشد. میانگین سرعت باد در ارتفاع 10، 30 و 40 متری آن به ترتیب 43/6، 47/6 و 86/6 متربرثانیه می‌باشد.

  meidani0

 

آزمایشگاه میدانی پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد با برخورداری از موقعیت مکانی مناسب، امکان دسترسی و تردد آسان و اتصال به شبکه برق و همچنین نیروی انسانی مجرب و دانش‌آموخته و ادوات و تجهیزات اندازه‌گیری به‌روز و دقیق زمینه را برای انجام آزمون‌هایی همچون کیفیت توان، ارتعاش‌سنجی، بارگذاری و ... مطابق با استانداردهای IEC و GL فراهم آورده است.

meidani2 

 

نیروی انسانی فعال در آزمایشگاه میدانی توربین بادی پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد

 

منحنی عملکرد و توان

دانشجوی دکتری تخصصی 3 نفر

کارشناس ارشد 2 نفر

بررسی رفتار توربین

(کنترل، نظارت و ایمنی)

دانشجوی دکتری تخصصی 1 نفر

کارشناس ارشد 1 نفر

بارگذاری

دانشجوی دکتری تخصصی 2 نفر

کارشناس ارشد 1 نفر

مشخصه‌های الکتریکی و کیفیت توان

کارشناس ارشد 2 نفر

تحلیل مودال و ارتعاش‌سنجی

دانشجوی دکتری تخصصی 2 نفر

کارشناس ارشد 1 نفر

بازدید ها : 1435