windenergyheader

آزمایشگاه آنالیز مودال

analizmodal1

 

 

آزمایشگاه آنالیز مودال در سال 1391 به منظور انجام آزمون مودال و ارتعاش سنجی تجهیزات و محصولات تولید شده در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس گردید.

هدف اصلی در این بخش بررسی صحت طراحی و ساخت محصولات، تلاش در جهت بهینه سازی و مقام نمودن محصولات در برابر ارتعاشات مخرب است.

در اختیار داشتن تجهیزات مناسب و به کارگیری نیروی انسانی متخصص در این آزمایشگاه باعث شده است با وجود گذشت مدت زمان اندکی از تاسیس، توانایی انجام آزمون های مودال مختلف با بالاترین دقت و کیفیت فراهم شود.

این آزمایشگاه علاوه بر انجام پروژه های تعیین شده از سوی پژوهشکده هواخورشید آمادگی خدمات دهی به سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی را داراست.

 

آنالیز مودال روشی تجربی به منظور شناسایی سیستم های ارتعاشاتی وابسته به زمان است. منظور از وابسته به زمان بودن این است که سایر عوامل از جمله دما و ... بر خواص ارتعاشی سیستم تاثیری نداشته باشند.

 

پارامترهای یک سیستم ارتعاشی که می توان به کمک آنالیز مودال تعیین نمود، عبارتند از:

 

فرکانس های طبیعی

 

ضرایب میرایی

 

شکل مدها

 

ماتریس های واقعی جرم، سختی و میرایی

 

انجام آزمون مودال به روشهای متفاوتی امکان پذیر است که در اکثر آنها سیستم ارتعاشی به کمک یک نیروی خارجی تحریک و پاسخ سیستم نسبت به این نیرو اندازه گیری می شود. در این مرحله نیاز است تا نیروی وارد شده و پاسخ سیستم به صورت همزمان ثبت شوند. ثبت نیرو همواره به کمک یک سنسور نیرو انجام می گیرد اما برای ثبت پاسخ سنسور های متفاوتی وجود دارند:

 

سنسور جابجایی

 

سنسور سرعت

 

سنسور شتاب

 

علاوه بر این ها برای اعمال نیرو به گونه ای که سیستم وادار به ارتعاش شود به طور معمول از دو روش متفاوت استفاده می شود:

 

استفاده از لرزاننده های مغناطیسی یا هیدرولیکی

 

استفاده از چکش آنالیز مودال به منظور اعمال ضربه

 

در برخی مواقع سیستم مورد نظر تحت نیروهای طبیعی و در شرایط کاری خود درحال ارتعاش است و امکان اندازه گیری نیروهایی که به سیستم وارد می شوند وجود ندارد. جهت آنالیز مودال این سیستم ها از روش های دیگری استفاده می شود که در آن تنها به ثبت پاسخ سیستم بسنده می شود.

با توجه به روش های مختلف آنالیز مودال به منظور انتخاب بهترین روش نیاز به شناخت اساسی از سیستم ارتعاشی وجود دارد.

پس از انجام آزمون مودال، داده های به دست آمده به کمک نرم افزار های تخصصی تحلیل و پارامتر های مورد نظر تعیین می گردند.

به کمک نتایج بدست آمده از آزمون مودال می توان صحت طراحی و ساخت محصولات را بررسی و در صورت نیاز جهت بهینه سازی و بهبود آنها اقدام نمود. همچنین می توان نحوه عملکرد سیستم به ازای نیرو های مختلف که ممکن است در شرایط کاری پیش بیایند را پیش بینی و از وقوع پدیده های مخرب همچون رزنانس پیشگیری نمود.

analizmodal2

تجهیزات

 

تجهیزات سخت افزاری آزمایشگاه آنالیز مودال در حال حاضر عبارتند از:

analizmodal4

 

 

تجهیزات نرم افزاری موجود که از آنها جهت انجام عملیات دیتا برداری و تحلیل نتایج استفاده می گردد شامل دونرم افزار پرکاربرد زیر است:

analizmodal5

 

 

analizmodal3

اهداف و برنامه ها

 

آزمایشگاه آنالیز مودال پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان زیر مجموعه ای از آزمایشگاه های توربین بادی و با هدف خودکفایی در جهت رفع نیاز های آزمایشگاهی پژوهشکده هوا خورشید شکل گرفت.

در حال حاضر این آزمایشگاه به عنوان یکی از مهمترین آزمایشگاه های پژوهشکده در حال فعالیت است و به عنوان عضوی کوچک در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات توربین بادی تلاش می نماید.

با توجه به نوپا بودن مبحث آنالیز مودال تجربی در کشور و گستردگی زمینه های گسترش و پیشرفت در این حوزه، هدف اصلی، پیشبرد دانش آنالیز مودال به صورت هم پا با دانش روز دنیا و تلاش در جهت افزایش امکانات و تجهیزات به منظور بالابردن سطح کمی و کیفی آزمایشگاه آنالیز مودال است.

 

حرکت در این مسیر دستیابی به موقعیتی که در آن آزمایشگاه آنالیز مودال پژوهشکده هواخورشید مشهد را بتوان قویترین آزمایشگاه آنالیز مودال در حوزه های مختلف به خصوص توربین بادی دانست، میسر می نماید.

نزدیک ترین پروژه هایی که در این راستا انجام خواهند گردید پروژه آنالیز مودال توربین بادی 100 کیلووات و در آینده ای نه چندان دور پروژه آنالیز مودال توربین بادی مگاواتی ساخت پژوهشکده هوا خورشید مشهد است که قطعا برای انجام نیازمند تقویت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه آنالیز مودال خواهد بود.

 

پروژه های انجام شده

 

گوشه ای از فعالیت های اآزمایشگاه آنالیز مودال عبارتند از:

آنالیز مودال توربین بادی 3 کیلووات
آنالیز مودال تاور توربین بادی 3 کیلووات
آنالیز مودال پره های توربین بادی 3 کیلووات
آنالیز مودال تاور توربین 2/5 کیلووات
ارتعاش سنجی توربین وستاس 660 کیلووات در محل سایت بادی بینالود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید ها : 1795