sun banner

s1

 

 

 

 

آزمایشگاه تست میدانی فتوولتایی با هدف بررسی و تست سیستم های فتوولتایی، فراهم ساختن  فضایی مناسب جهت انجام آزمایش های مختلف توسط دانشجویان و پژوهش بر روی موضوعات فتوولتایی، ایجاد مرکزی جهت ارائه ی تاییدیه و ضمانت کارکرد در سیستم های فتوولتایی، در دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری پژوهشکده ی هوا و خورشید راه اندازی شد.

دو سیستم، هر کدام با ظرفیت تولید 2 کیلووات انرژی فتوولتایی یکی با قابلیت تزریق قدرت به شبکه ی توزیع همراه با ردیاب خورشید و دیگر مستقل از شبکه، در محوطه ی این آزمایشگاه طراحی و نصب شده است که برق مصرفی ساختمان آزمایشگاه با تمامی تجهیزات موجود از سیستم مستقل از شبکه تامین می­گردد.

هم اکنون پروژه های مختلفی با همکاری آزمایشگاه، توسط دانشجویان دانشگاه فردوسی یا دانشگاه های دیگر، سازمان ها و شرکت های گوناگون و پژوهشگران پژوهشکده  تعریف شده و در حال اجرا است.

شایان ذکر است که همایش ها و کارگاه های آموزشی مختلفی به سرپرستی آزمایشگاه برگزار گردیده است و این نهاد آمادگی خود را جهت ارائه و برگزاری این قبیل آموزش ها را اعلام می­نماید.

 

مسابقه خودروهای خورشیدی

بازدید ها : 5488