sun banner

لیست پروژه های خورشیدی در حال اجرا

سنتز مواد اولیه ساخت سلولهای خورشیدی

·ساخت ردیاب خورشیدی اتوماتیک جهت پانلهای فتو ولتایی

·تجهیز آزمایشگاه تست میدانی سیستمهای فتو ولتایی

·طراحی و اجرای یک نمونه سیستم فتو ولتاییک خانگی

·مطالعه چندین نرم افزار شبیه سازی انرژی‌های‌تجدید پذیر

·طراحی، ساخت وتجهیز اتاق تمیز و آزمایشگاه سلولهای خورشیدی

 

بازدید ها : 2673