فارسی

 درباره پژوهشکده
  پژوهشكدﻩ هواخورشيد به کمک اساتيد مجرب، مديران با سابقه و کارشناسان متخصص، با تجهیز آزمايشگاه ها و سالن توليد از سال 1389 مشغول به فعاليت مي باشد. آنچه ما انجام ميدهيم پژوهش، طراحی، ساخت نمونه، تست و آزمايش مطابق با استانداردهاي جهاني در حوزه انرژی های نو از جمله مولدهاي بادي و سلول هاي خورشيدي مي باشد.

  • نصب نخستین توربین بادی 100 کیلووات طراحی شده توسط متخصصان ایرانی در نیروگاه بینالود
  • نصب نخستین توربین بادی 100 کیلووات طراحی شده توسط متخصصان ایرانی در نیروگاه بینالود
  • نصب نخستین توربین بادی 100 کیلووات طراحی شده توسط متخصصان ایرانی در نیروگاه بینالود
  • نصب نخستین توربین بادی 100 کیلووات طراحی شده توسط متخصصان ایرانی در نیروگاه بینالود

ورود به بخش ها

turbine

انرژی بادی

طراحی، ساخت و تست

توربین های بادی

 

مشاهده بخش

 solar

 انرژی خورشیدی

طراحی، ساخت و تست

سیستم های خورشیدی

 مشاهده بخش

در رسانه ها

       

 

تماس با ما

تلفن:                  4400 3880 51 98+
فکس:                 4401 3880 51 98+
پست الکترونیک:    info@sari.um.ac.ir