آرشيو پیام های هفتگی پژوهشکده هواخورشید

آرشیو پیام های هفتگی پژوهشکده هواخورشید

 

1-شما در چه سطحی از مدیریت هستید؟

2-شما هم میتوانید از حوادث پیشگیری کنید.

3-گوشت با من نیست.

4-باز مدرسم دیر شد.

5-جملات غیر مجاز برای مدیران

6-قوانین هفتگانه در حفظ انضباط

7-انرژی های تجدیدپذیر ضرورتی انکار ناپذیر

8-درمان کمردرد با حرکات ورزشی

9-اموزش, یکی از شوخی های قدیمی کسب و کار

10-برخورد با دعوای همکاران

11-با سوال پرسیدن مدیریت کنید

12-یادداشت هایی از کتاب آینده انرژی های تجدیدپذیر از انتشارات آریانا قلم

13-سرزنشم نکنید

14-نبایدها هنگام اخراج کارکنان

15-توجه به جزئیات راهکاری برای بهبود تعهد کارکنان

16-هنر استعفا یاد گرفتنی است

17- شما چند نفرید؟!

18- نگاهی به وضعیت انرژی های تجدید پذیر جهان طبق گزارش Ren21 در سال 2014

19-اعتماد به نفس کاذب

20-بدترین اشتباهات

 

 

بازدید ها : 2399