بر اساس گزارش اعلام شده از طرف وزارت نیرو در سال 1390، جمع توان تولید شده در وزارت نیرو 52252 MW است. از این مقدار سهم انرژی بادی براساس همان گزارش در سال 1390، در حدود %0.2 از کل انرژي و به میزان 94 MW است. براساس مطالعات انجام شده، ظرفیت انرژی بادی کشور 10,000 MW تخمین زده شده است. به زبان دیگر، در حال حاضر فقط %0.1 از ظرفیت بادی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

برای تسخیر و بهره‌برداری ظرفیت بادی موجود در کشور، بخش بادی پژوهشکده‌ی هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد پایه‌گذار و در عین حال به عنوان مجری محوری طرح انتخاب شد. در کنار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مشاور پروژه‌ی توربین بادی تعیین شده‌است. به علاوه پژوهشکده‌ی هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد، از مزیت همکاری با پژوهشگاه نیرو و دیگر دانشگاهیان و صنعت‌گران محترم بهره‌ برده و هم اکنون پذیرای مشارکت دانشگاهیان و صنعت‌گران برای مشارکت در پروژه‌های بادی می‌باشد. برخی از این دانشگاه‌ها عبارتند از، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه سبزوار، دانشگاه شهرکرد و ...

بازدید ها : 5621
 

ورود به بخش ها

turbine

انرژی بادی

طراحی، ساخت و تست

توربین های بادی

 

مشاهده بخش

 solar

 انرژی خورشیدی

طراحی، ساخت و تست

سیستم های خورشیدی

 مشاهده بخش

در رسانه ها

       

 

تماس با ما

تلفن:                  4400 3880 51 98+
فکس:                 4401 3880 51 98+
پست الکترونیک:    info@sari.um.ac.ir