رویکرد سیستم مدیریت کیفیت در پژوهشکده هوا خورشید ایجاد تضمین برای پایدار بودن محصولات و خدمات ارائه شده سازمان می ­باشد، از این­رو همواره نظارت بر فرایند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است، نقشه راه سیستم مدیریت کیفیت در پژوهشکده هواخورشید می­باشد.

سیستم مدیریت کیفیت در پژوهشکده هوا خورشید مبتنی بر استاندارد بین­ المللی ISO9001:2015 استقرار یافته است و شامل 2 بخش اصلی مهندسی کیفیت و تضمین کیفیت می­باشد.

واحد مهندسی کیفیت

در واحد مهندسی کیفیت اطمینان از تطابق مشخصه ­های فنی، ابعادی و عملکردی محصول با خواسته طراح و مشتری مورد بررسی قرار می­گیرد.

 الزامات کیفی محصول  (از ماده خام ورودی تا محصول نهایی)  همواره تحت کنترل و بازرسی انجام می­گیرد، این الزامات در قالب اسناد مکتوب به واحد مهندسی کیفیت رسیده و پس از بازرسی توسط بازرسان آموزش دیده و حصول اطمینان از صحت و دقت محصول مورد تایید قرار می­گیرد.

گواهی مرغوبت محصول پس از بازرسی و آزمون تمامی مراحل  توسط واحد مهندسی کیفیت صادر شده و نشان­دهنده وضعیت کیفی آن محصول می­باشد. در تصویر زیر نمونه این گواهی برای یکی از محصولات پژوهشکده مشاهده می­شود.

 QualityControl

 از جمله کارهای جاری این واحد جهت حصول به کیفیت بالای محصولات می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آموزش مستمر بازرسان با تخصص­های مورد نیاز برای بازرسی از محصولات
  • کالیبراسیون و پایش تمامی ابزارها و تجهیزات آزمون و بازرسی
  • انجام بازرسی و کنترل از مواد ورودی تا محصول نهایی
  • ثبت و نگهداری سوابق بازرسی و آزمون

واحد تضمین کیفیت

در واحد تضمین کیفیت نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون محصول صورت می­پذیرد.

از جمله کارهای جاری این واحد می­توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت کیفیت در راستای بهبود مستمر
  • استقرار و پایش سیستم مدیریت کیفیت
  • نظارت بر فرایند تدوین، تایید، توزیع و بازنگری مستندات و سوابق
  • انجام و پیگیری اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
  • نیاز سنجی آموزش