افراد متقاضی اخذ پروژه جایگزین خدمت بایستی عضویت نخبگی از بنیاد ملی نخبگان کشور را دارا باشند و پروژه تعریف شده آنها در نهایت منجر به نمونه یا جزئی از محصول یا نرم افزار شود. در صورتی که فردی دارای این شرایط باشد، ضمن همراه داشتن روزمه خود با مراجعه به پژوهشکده و تعیین موضوع با همکاری مدیر گروه، اقدام به تکمیل فرم پروپزال دریافتی از پژوهشکده می‌نماید و در نهایت مدارک و فرم های خود (شامل فایل پیشنهاده تکمیل شده، گواهی اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیل و مدارک هویتی (شناسنامه- کارت ملی)) را طی مراجعه حضوری تحویل پژوهشکده می دهد.

متقاضی محترم می‌تواند در صورت وجود مشکل و یا پیگیری وضعیت پروژه خود با شماره 38804426-051تماس حاصل نماید.

تذکر1: در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد. هرگونه خروج از کشور تنها با مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح امکان‌پذیر است.

تذکر2: مشمولان، همزمان با انجام خدمت نظام‌وظیفه تخصصی مجاز نیستند (مگر در دوره گذراندن رساله دکتری) به تحصیل اشتغال داشته باشند. در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی در دوره تحصیلیِ دیگر، فرد می‌بایست برای استفاده از این تسهیلات در پایان دوره تحصیلی بعد، مجدداً اقدام نماید.