معاونت طرح و برنامه متشکل از واحدهای برنامه‌ریزی، تضمین کیفیت، مهندسی کیفیت، کنترل پروژه، آموزش و فاوا می‌باشد که در اجرای برنامه راهبردی پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد، وظایف و مأموریت‌های ذیل را در دستور کار قرار داده است:

برنامه‌ریزی:

تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای چشم‌انداز؛

شناسایی و تحلیل دوره‌ای بافت سازمان و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها؛

تدوین و بازنگری نقشه راه پژوهشکده؛

همکاری در تدوین استراتژی‌های سازمان و طرح‌ریزی اهداف و برنامه‌ها؛

برآورد بودجه و تهیه برنامه بودجه سالانه، کنترل بودجه و تهیه گزارش‌های انحراف از بودجه ؛

تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی گروه‌ها؛

اولویت‌بندی و زمانبندی پروژه‌ها؛

برنامه‌ریزی تخصیص بهینه منابع بین واحدها و بخش‌های مختلف جهت اجرای برنامه‌های مصوب؛

نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌منظور تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده؛

تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دوره‌ای برنامه‌های راهبردی پژوهشکده؛

پیگیری و تهیه و تدوین گزارش‌های لازم از نحوه اجرا و ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی.

تضمین کیفیت:

طرح‌ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت؛

شناسایی و تحلیل نیاز ذینفعان و اطمینان از تامین نیاز آنها از طریق فرایندهای سازمان؛

شناسایی نیازها و الزامات مشتریان جهت اطمینان از برآورده‌سازی آن‌ها در فرایندهای سازمان با رویکرد دستیابی به رضایت حداکثری مشتری؛

شناسایی فرایندهای سازمان براساس ماموریت، اهداف تعیین شده، استانداردها و  مدل‌‎های شناخته شده نظیر 9001  و APQC؛ 

تدوین نقشه فرآیندهای سازمان، شناسنامه فرایندها، مدل‌سازی فرایندها براساس استاندارد BPMN2، برقراری تعاملات و ارتباطات بین فرایندها؛

همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آن‌ها؛

تدوین یا بازنگری مستندات موردنیاز فرآیندها از طریق مستندسازی شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرم‌ها با همکاری مسئولین فرآیندها؛

اطمینان از تامین منابع و شرایط مورد نیاز اجرای فرایندها؛

تحلیل فرایندها و همکاری در توسعه سامانه‌های BPMS؛

تهیه و تحلیل گزارش عملکرد بر پایه داشبوردهای مدیریتی مانند Power BI؛

تعیین تیم ممیزی داخلی و همکاری در اجرای ممیزی داخلی؛

نظارت بر اجرای صحیح سیستم‌ مدیریت کیفیت، پایش فرآیندهای سازمان و بهبود آن‌ها؛

پیگیری اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه بمنظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه؛

اطمینان از تحت کنترل بودن مستندات سیستم مدیریت کیفیت؛

بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر اساس درس‌آموخته‌ها و تجربیات حاصل از پروژه‌ها؛

بارگذاری اسناد در سامانه EPM.

مهندسی کیفیت:

بازرسی مواد اولیه، قطعات و محصولات بر اساس طرح‌‎های کنترل و استانداردهای تعریف شده؛

تحت کنترل قراردادن ابزار و تجهیزات اندازه‌گیری و حصول اطمینان از کالیبره بودن آن‌ها؛

تعیین شرایط احراز بازرسان و اطمینان از وجود بازرسان واجد شرایط از طریق آموزش و ارزشیابی آنان؛

انجام آزمون­ها عملکردی محصولات؛

ارائه خدمات اسکن سه بعدی؛

همکاری در تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه از طریق برگزاری جلسات حل مساله؛

اطمینان از رفع عدم انطباق‌ها و اثربخشی اقدامات انجام شده؛

بکارگیری ابزارهای کیفیت جهت بهبود کیفی پروژه‌ها؛

تهیه گزارش از وضعیت کیفی پروژه‌ها و ارائه در جلسات کنترل پروژه؛

صدور گواهی مرغوبیت برای محصولات؛

ارائه مشاوره فنی به طراح در تهیه طرح کنترلی؛

ارزیابی پیمانکاران کارگاه و پیمانکاران کالیبراسیون؛

اجرای سیستم شناسایی قطعات از لحاظ وضعیت کیفی قطعات با الصاق برچسب کیفی.

کنترل پروژه:

طرح‌ریزی پروژه‌ها و اطمینان از تهیه مدارک مورد نیاز شروع پروژه شامل امکانسنجی و پروپوزال، منشور پروژه، تفاهم نامه و یا قرارداد؛

ایجاد و تکمیل شناسنامه پروژه از مرحله آغازین تا خاتمه پروژه؛

تهیه ساختار شکست کار پروژه (WBS) ؛

تهیه برنامه زمانبندی پروژه/ گانت چارت؛

به کارگیری تکنیک‌های مدیریت پروژه چابک  نظیر کانبان و Scrum جهت اجرای موفق پروژه‌ها؛

ابلاغ فعالیت‌های پروژه‌ها در دوره‌های اسکرام تعریف شده به تیم پروژه؛

کنترل پیشرفت فیزیکی، زمان و هزینه پروژه‌ها؛

شناسایی گلوگاه‌ها و برگزاری جلسات کنترل پروژه بصورت هفتگی و یا موردی جهت رفع آن‌ها و تسهیل پیشرفت پروژه؛

تهیه گزارش‌های پروژه‌ها شامل تحلیل وضعیت پیشرفت فیزیکی، زمان و هزینه براساس گانت چارت و مایلستون‌ها بصورت ماهانه و هفتگی؛

طراحی و استقرار بانک‌های اطلاعاتی پروژه؛

بررسی و تحلیل گزارشات روزانه فعالیت‌های انجام شده واحدها جهت تعیین بهره‌وری سازمان.

آموزش:

تهیه و بروزرسانی پرونده آموزشی؛

تهیه استانداردهای آموزشی؛

نیازسنجی و تهیه تقویم آموزشی؛

برگزاری و ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی؛

مدیریت کتابخانه (مجازی و فیزیکی).

فاوا:

پشتیبانی سخت افزاری سیستم‌ها؛

پشتیبانی نرم افزاری سیستم‌ها؛

مدیریت و پشتیبانی شبکه؛

خرید تجهیزات کامپیوتری؛

مدیریت سرورها و سوئیچ‌ها؛

مدیریت تلفن‌های VOIP؛

مدیریت شناسه اتوماسیون و پورتال‌ها؛

مدیریت شناسه VPN اتوماسیون، پست الکترونیک و پورتال‌ها؛

طراحی سایت و تولید نرم افزار؛

توسعه سامانه‌های BPMS و همکاری در تحلیل فرایندها؛

توسعه سامانه Power BI.

مهندسی صنایع:

طراحی، توسعه، آزمایش و ارزیابی سیستم‌های یکپارچه برای فرآیندهای صنعتی و خدماتی؛

مشاوره در زمینه استانداردهایی نظیر ISO9001 و IATF؛

مشاوره در سایر زمینه‌های مرتبط با مهندسی صنایع.

 CaptureTARHBARNAME