متقاضیان جذب پروژه کسر خدمت در صورتی که دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد به بالا باشند، پیش از ارسال دفترچه نظام وظیفه، بایستی اقدام به اخذ پروژه کسر خدمت نمایند و زمانی که عنوان پروژه متقاضی در سامانه کسر از خدمت نظام وظیفه ثبت شده باشد، دفترچه خود را ارسال نمایند. لازم به ذکر است از زمان فراغت از تحصیل فرد متقاضی نباید بیشتر از یک سال گذاشته باشد و فرد مشمول بایستی کمتر از شش ماه زمان، تا اعزام داشته باشد.

شایان ذکر است هر فرد پیش از شروع دوران خدمت خود می تواند حداکثر 2 پروژه کسر از خدمت داشته باشد. (شرط اخذ پروژه دوم، اتمام پروژه اول پیش از ارسال دفترچه نظام وظیفه می باشد)

مراحل اخذ پروژه کسر خدمت

افراد متقاضی می توانند به منظور جذب پروژه کسر از خدمت رزومه و ریزنمرات تمامی مقاطع تحصیلی خود را به آدرس ایمیل نمایند. در صورت بررسی مدیر گروه مربوطه (به منظور انتخاب موضوع) به پژوهشکده مراجعه نمایند. انتخاب موضوع از بین موضوعات ارائه شده یا طرح موضوع جدید با همکاری مدیر گروه مرتبط توسط متقاضی انجام می شود. فرد متقاضی با ثبت درخواست کسر خدمت در سایت goo.gl/wrr8u2، اقدام به تکمیل فرم پروپزال فنی مهندسی دریافتی از پژوهشکده می نماید و در نهایت مدارک و فرم های خود (شامل فایل پیشنهاده تکمیل شده، گواهی اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیل و مدارک هویتی (شناسنامه- کارت ملی)) را طی مراجعه حضوری تحویل پژوهشکده می دهد.

متقاضی محترم می‌تواند در صورت وجود مشکل و یا پیگیری وضعیت پروژه خود با شماره 38804426-051 تماس حاصل نماید.