1592649220-capture.jpg

 

به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان مراکز علمی و پژوهشی با جامعه و صنعت، همچنین عملیاتی کردن یافته‌ های اعضای هیات علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه،  "شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشکاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت" توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده است. بدین منظور از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور دعوت می شود از این شرایط بهره برده و این دوره تحقیقاتی را در پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد بگذرانند.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی وزارت علوم

راهنمای اجرایی شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جامعه و صنعت

کاربرگ درخواست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

برای اطلاعات بیشتر با کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد خانم مجدی 05138802411 و یا با خانم مهندس مولودی، کارشناس معاونت پژوهشی پژوهشکده هواخورشید با شماره 05138804416 تماس حاصل فرمایید.