54590_592-1024x576.png

 

با هدف تشویق دانشجویان دکتری به تحقیق و آشنایی با موضوعات علمی و صنعتی روز ایران و دنیا، وزارت علوم برای این دانشجویان فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت تعریف کرده است. بر این اساس دانشجویان فوق الذکر می توانند در پژوهشکده هواخورشید به صورت فرصت مطالعاتی با جدیدترین دانش بومی و تحقیقاتی کشور آشنا و در جهت افزایش توانمندی علمی و عملی حضور به عمل آورند.  بر اساس آیین نامه وزارت علوم هزینه پژوهش برای تحقیقات فنی مهندسی به میزان 15.000.000 تومان است و جزئیات آن در فایل زیر قابل مشاهده است:

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل کشور

 

برای اطلاعات بیشتر با کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد خانم مجدی با شماره داخلی 2411 و یا شماره 05138802411 تماس حاصل فرمایید.