توسعه پايدار و پيشرفت هر كشور مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن كشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعه علمي و فناوري و در نهايت توسعه پايدار همه جانبه را براي كشور فراهم مي سازد.

از اين رودانشگاه فردوسي مشهد با هدف انجام پژوهش هاي ويژه در راستاي ماموريت هاي پژوهش و فناوري دانشگاه در سطوح ملي و بين‌المللي كه با هدف پيشبرد مرزهاي دانش و ارتقاي اثربخشي دانشگاه در جامعه انجام مي‌گيرد، از ميان دانش آموختگان مقطع دكتري داخل يا خارج از كشور كه علاقمند به گذراندن دوره دانش آموختگی/ پسادكتري در پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد هستند، دعوت می‌نماید تا با هماهنگی اعضای هیات علمی فعال این پژوهشکده و یا این دانشگاه، نسبت به درخواست گذراندن دوره پژوهشی خود از طریق معاونت پژوهشی پژوهشکده هواخورشید اقدام نمایند.

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط پذیرش پژوهشگر پسادکتری در سایت مدیریت پژوهشی، درخواست‌های خود را به آدرس ایمیل ارسال فرمائید. همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانید با شماره 38802411 (خانم مجدی) تماس حاصل فرمایید.

 

فرم درخواست پذیرش در دوره پسادکتری

فرم قرارداد پژوهش پسادکتری