با هدف جلوگیری از خرابی قطعات و افزایش طول عمر محصول نهایی بازرسی­های دوره­ای در بازه­های محاسبه شده با توجه به قابلیت اطمینان سیستم و مطابق با چک لیست­های ارائه شده از واحد طراحی و مهندسی انجام ­می­شود. این بازرسی­ها همچنین می­تواند خارج از برنامه و از طریق سیستم­های کنترل مانیتورینگ و هشدار دهنده آغاز شود.

آزمون­ها شامل تست­های عملکردی زیر سیستم­ها، نمونه برداری از مواد مصرفی مانند روغن یا گریس، تست­هاس غیر مخرب از جوش­ها و اتصالات، تحلیل داده­های ثبت شده در بازه­های زمانی مشخص و بازرسی ­های چشمی از قطعات، سیستم­ها و زیر سیستم­ها است.

ارائه دفترچه نگهداری و تعمیرات برای محصولات پژوهشکده با هدف ارتقاء دانش مشتری نسبت به این موضوع در اختیار قرار داده می­شود.

ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و دوره­ای با هدف تحلیل و جلوگیری از وقوع خرابی همواره به صورت سیستمی و مدون صورت می­پذیرد.