تیم تحقیقاتی مرکز ذخیره‌سازهای انرژی پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه 16 مقاله در اولین کنفرانس ملی باتری که در دانشگاه علم و صنعت در تاریخ‌های 1 و 2 دی ماه 1400 برگزار شد، نقش پر رنگی داشتند.همچنین، مقاله‌ای با عنوان

طراحی و ساخت سیستم مدیریت باتری لیتیوم با قابلیت کارکرد و رویکرد خودرویی

توسط آقایان پاکدل، یاوری‌ نسب، رئیس المحدسین و رضانیا با رای کمیته علمی کنفرانس به عنوان مقاله برگزیده این رویداد معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. در این همایش موضوعات متنوعی توسط این مرکز تحقیقاتی ارائه شد، که بصورت زیر است:

 

نویسندگان

عنوان مقاله

میثم کاربخش راوری، شهاب جورابچی، هادی عربی، میلاد قربان‌زاده، مسعود یاوری نسب

تحليل و بررسي الكتروليتهای پليمری حالت جامد در باتریهای ليتيوم پليمری

رضا خسروی، میثم کاربخش راوری،نسرین آزاد، میلاد قربان زاده

بررسي چالشها و استراتژیهای بهبود سطح مياني الكتروليت و الكترودها در باتریهای ليتيومي حالت جامد

میثم کاربخش راوری، جواد انفرادی، مسعود یاوری نسب

مروری بر توسعه دانش فنی زنجیره ارزش فناوری باتری های لیتیوم در ایران

امیر جراحي دربان، میثم کاربخش راوری، میلاد قربان زاده

رصد کمپاني‌های سازندهی باتریهای بر پایهی ليتيوم و صنایع وابسته

شهاب جورابچی، میثم کاربخش راوری، میلاد قربان زاده، مسعود یاوری نسب، امین کاظمی

بررسی انواع پرکننده‌ها در الکترولیت‌های پلیمری باتری‌های لیتیوم-پلیمر

میثم کاربخش راوری، شهاب جورابچی، هادی عربی، میلاد قربان‌زاده، امیر جراحی دربان

تحلیل آماری مقالات و اختراعات ثبت شده فناوری باتری‌های لیتیوم پلیمر در جهان

نسرین آزاد، علی کهن موئی‌ده‌سرخ، هادی عربی، مسعودیاوری نسب، میلاد قربان زاده

محرک های اصلی فناوری و بازار باتری‌های لیتیوم-یونی حالت جامد و چالش های موجود

حسن ظهیری‌نیا، میلاد قربان‌زاده، میثم کاربخش راوری

باتری‌های یون لیتیوم مقاوم دربرابر فرار حرارتی

محمد دهقان یك‌باغي، الهام یساری، میثم کاربخش راوری، مسعود یاوری‌نسب، میلاد‌‌قربانزاده

شبيه سازی الكتروشيميایي-حرارتي باتری ليتيوم-یون الكتروليت پليمر حالت جامد

مهدی مهاجری، الهام یساری، نسرین آزاد، مسعود یاوری نسب، میلاد قربان‌زاده

شبيه سازی الكتروشيميایي باتری ليتيوم-یوني حالت جامد

الهه سعيدی، میلاد قربانزاده، مهدی زماني

نقش اثر بازگشتي از بعد رفتار روانشناسانه رانندگان در استفاده از خودروهای برقي

رسول پاکدل، یاوری نسب، مهدیار رئيس المحدثين، محمد رضانيا زیبد

طراحي و ساخت سيستم مدیریت باتری ليتيوم با قابليت کارکرد موازی و رویكرد خودرویي

محمد علی نصرالهي کفاش، مهدی زماني، امیرحسین بشيری

مطالعه مروری بر خنک کاری باتری های ليتيوم یوني به روش هواخنک و آب خنک

امیر حسین بشيری، نصراللهي‌کفاش، مهدی‌زماني

سيستم خنک کاری پک باتری ليتيوم-یوني به روش هواخنک اجباری

محمد صادقي پور مروی، مهدی زماني

مطالعه مروری بر طراحي پک باتری های ليتيوم-یون برای خودروهای الكتریكي از منظر مكانيكي