مرکزپژوهشي سامانه هاي خورشيدي پژوهشکده هواخورشید در جهت گسترش دانش بومی و فنی سامانه های خورشیدی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی "آینده نیروگاه های خورشیدی در ایران و منطقه" در نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران و پنجمین همایش ملی فناوری های نوین انرژی کرده است. مدرس این کارگاه آقای مهندس مهدی اسماعیلی، مرکزپژوهشي سامانه هاي خورشيدي می باشد. این کارگاه تخصصی روز دوشنبه 3 اسفندماه 1400، ساعت 8:00 الی 10:00 برگزار خواهد شد.

 

WhatsApp Image 2022 02 15 at 15.58.15