در جهت توانمند سازی کارکنان و متخصصان پژوهشکده هواخورشید، این پژوهشکده اقدام به برگزاری دوره آموزشی کار ارتفاع کرده است. این دوره به مدت 35 ساعت برگزار می شود و مدرس آن آقای مهندس مودیان می باشند. از متقاضیان علاقه مند دعوت می شود، جهت ثبت نام به خانم مهندس مولودی (کارشناس آموزش) مراجعه کنند.