دفتر طراحی توربین های بادی پژوهشکده هواخورشید در جهت گسترش دانش بومی و فنی توربین های بادی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی "انتخاب توربین بادی" در نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران و پنجمین همایش ملی فناوری های نوین انرژی کرده است. مدرسان این کارگاه آقای دکتر حسن قرشی (مدیر دفتر طراحی توربین های بادی) ، آقای مهندس خاتمی (سرپرست واحد تحلیل های مکانیکی) و سرکار خانم مهندس توکلی (سرپرست گروه طراحی کنترل و بهره برداری) می باشند. این کارگاه تخصصی روز دوشنبه 2 اسفندماه 1400، ساعت 8:00 الی 12:00 برگزار خواهد شد.

WhatsApp Image 2022 02 13 at 23.30.53